AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 3 (2018), 165–188

Jací jsou dnešní studenti práv?

[Who are present-day law students?]

Michal Urban, Simona Trávníčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.26
published online: 03. 09. 2018

abstract

The article summarizes basic findings of a questionnaire survey conducted at the Faculty of Law, Charles University in the academic year 2016/2017 among more than a thousand current faculty students. The research focused on how law students of the first, third and fifth year of the faculty perceive the quality, difficulty and usefulness of their studies, what is the greatest study motivation for the students, what are their knowledge, skills and attitudes and what helps them to expand their knowledge and skills.

keywords: students; Faculty of Law of the Charles University; knowledge; skills; attitudes; learning motivation; questionnaire survey; quality and difficulty of studies

references (19)

1. GRISHAM, John. Advokát chudých. Praha 2011, str. 81.

2. SCIO. Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium: Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky [online]. 3. 7. 2017. Dostupné na <https://www.scio.cz/download/analyzy/souhrn_poznatku_Vektor_uchazeci.pdf>.

3. ŠTEFFL, Ondřej. Na které VŠ jdou nejlepší a jak se to změnilo. In: Aktuálně.cz [online]. 3. 7. 2017. Dostupné na <http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=7678zvy>.

4. WIGHTMAN, Linda F. LSAC National Longitudinal Bar Passage Study. LSAC Research Report Series [online]. 2. 7. 2017. Dostupné na <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED469370.pdf>.

5. WIGHTMAN, Linda F. User`s guide LSAC National Longitudinal Data File [online]. 2. 7. 2017. Dostupné na <http://www2.law.ucla.edu/sander/Systemic/data/LSAC/bps_usersguide_layout.pdf>.

6. REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, str. 87

7. VOJTÍŠEK, Petr. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012, str. 17.

8. MAREŠ, Jiří. Manuál pro tvůrce a uživatele studentského posuzování výuky. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006, str. 35.

9. MORRA IMAS, Linda G.; RIST, Ray C. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. World Bank, 2009, str. 334.

10. RÁKOSOVÁ, Irena. Podle čeho si studenti vybírají vysokou školu? [online]. 1. 7. 2017. Dostupné na <http://www.universumczech.com/podle-ceho-si-studenti-vybiraji-vysokou-skolu/tips-and-tricks/32>.

11. KOMISE PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A PROPAGACI PF UK. Vyhodnocení dotazníků pro přijaté studenty [online]. 3. 7. 2017, str. 5. Dostupné na <http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404052449/>.

12. SCIO. Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005−2011: Vybraná zjištění z projektu Vektor (část 1) [online]. 3. 7. 2017. Dostupné na <https://www.scio.cz/download/vektor/souhrn_poznatku_Vektor_2005_2011_fin.pdf>.

13. ŘÍHA, Michal. Vztah studentů ke zkouškám na PF UK [online]. 3. 7. 2017, str. 196. Dostupné na <https://www.dropbox.com/s/pw2fut9b0bbw8fq/Zpr%C3%A1va_zkou%C5%A1ky_studenti_v%C5%A1ichni.pdf?dl=0>.

14. ŠEREK, Jan. Noví mladí Masaryci? Podpora demokracie a jejích principů u českých adolescentů. Sociologický časopis, 2017, č. 2, str. 184

15. URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů: případy z praxe. Praha 2013.

16. Zpráva o nenávisti v Česku: chtěli zapálit Roma, zastánci migrantů hrozili smrtí [online]. 2. 7. 2017. Dostupné na <http://www.lidovky.cz/zprava-o-nenavisti-v-cesku-chteli-zapalit-roma-zastanci-migrantu-hrozili-smrti-g03-/zpravy-domov.aspx?c=A170426_105857_ln_domov_jho>.

17. SCHULZ, Wolfram a kol. Prvotní zjištění z Mezinárodní studie občanské výchovy [online]. Praha 2010, s. 60. Dostupné na <http://www.msmt.cz/file/12362_1_1>.

18. LINEK, Lukáš. Účast ve sněmovních volbách v roce 2013: zdroje, mobilizace a motivace. European Electoral Studies, 2015, č. 2, str. 81.

19. CVVM. Spokojenost se životem – květen 2017. Dostupné na <https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4356/f9/ov170609.pdf>.

Creative Commons License
Jací jsou dnešní studenti práv? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download