AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 3 (2016)

Tradice právní úpravy cestovního ruchu a současnost
René Petráš

Nová směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách – co je nového a co zůstává?
Renata Králová

Legislativní úprava místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice
Petr Studnička

Právní aspekty udržitelného cestovního ruchu v národních parcích
Vojtěch Stejskal

Význam normalizace služeb cestovního ruchu z pohledu odstraňování bariér volného pohybu služeb a ochrany spotřebitele v rámci mezinárodního a českého cestovního ruchu
Petr Houška

Praktické dopady novely zákona č. 159/1999 Sb. na činnost cestovních kanceláří
Martina Doležalová, Stanislava Pachrová

Srovnání pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře s právní úpravou povinných pojištění odpovědnosti
Petr Dobiáš

Význam rozsudků soudů ČR při zajištění nároků klientů v případě úpadku cestovní kanceláře
Klára Dvořáková

Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu a jeho význam v kontextu politiky cestovního ruchu v České republice
Radek Chaloupka

Řízení turismu bez speciálního zákona na jeho podporu?
Šárka Tittelbachová

Meziválečné návrhy právní úpravy cestovního ruchu a současnost
Jan Štemberk

Regionalizácia a stratégia cestovného ruchu na Slovensku
Ľubomír Kmeco

Přeshraniční cestovní ruch na příkladu Evropského regionu Dunaj-Vltava
Lukáš Novotný

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download