AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 58 No 1 (2012)

Finanční krize a návrat suveréna: Několik myšlenek ke státoprávnímu kontextu Fiskálního paktu
Vojtěch Belling

Ekonomické souvislosti dosavadního managementu euro-krize
Jan Bureš

Proměny sankčních mechanismů ve světle Smlouvy o rozpočtové odpovědnosti
Michal Tomášek

Právní aspekty Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
Martin Kusák, Lenka Pítrová, Hana Bambasová, Jan Durica, David Elischer, Olga Francová

Analýza vybraných aspektů Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
Jiří Lenfeld, Tomáš Přenosil, Kateřina Nedvídková

Povaha Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii sjednávané mezi zeměmi eurozóny z hlediska požadavků stanovených ústavním pořádkem České republiky na proces její ratifikace
Aleš Gerloch

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii z hlediska jejího dopadu na právní řád ČR
Vladimír Týč

Argumenty k vnitrostátnímu posouzení obsahu fiskálního paktu. Analýza pro účely Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR
Jan Grinc, Jiří Kautský

Evropský mechanismus stability
Olga Francová

Komentář k návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
Jana Francová, Josef Palán, Filip Ficner, Tomáš Babka, Michal Pohl, Daniela Mazancová Dupláková, Eva Tetourová, Kateřina Havránková

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478