Blog

Před 100 lety se narodil světově uznávaný dětský psycholog Zdeněk Matějček

18. 08. 2022 Vít Krobot

16. srpna 2022 uplynulo 100 let od narození profesora Zdeňka Matějčka. Proslul jako mimořádně schopný popularizátor vědeckých poznatků v oblasti dětské psychologie, zabýval se zejména náhradní rodinnou péčí a specifickými vývojovými poruchami chování a učení. Stál také u zrodu a znovuobnovení SOS dětských vesniček. 

 Psychologické eseje z konce kariéry

Poslední kniha dětského psychologa Zdeňka Matějčka seznamuje čtenáře s jeho názory, postřehy a stanovisky. Profesor Matějček především sděluje mnohé z toho, co se během své bohaté praxe dozvěděl o zákonitostech, s nimiž je spjata dětská výchova, o dětské psychologii či dětském myšlení. Zároveň se zasvěceně, ale i čtenářsky přístupně, vyjadřuje k různým situacím, s nimiž se znovu a znovu setkáváme ve své každodenní interakci s dětským světem.


 

Psychická deprivace v dětství

Publikace Psychické deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup.
Oba autoři se u nás významně zasloužili o to, aby se péče o opuštěné děti sestávala z vhodné kombinace péče ústavní a podporované péče rodinné či pěstounské. Ovlivnili též zakládání prvních SOS dětských vesniček.
Psychická deprivace v dětství je stále doporučovanou základní literaturou pro studenty psychologie, pedagogiky a sociologie, ocení ji však každý, kdo se věnuje problematice ohrožených dětí. Čtvrté vydání díla je opatřeno předmluvou profesorky Vágnerové a aktualizovaným výběrem literatury k tématu.

 


Výbor z díla

Kniha obsahuje několik desítek článků a přednášek z více než padesátiletého profesního života profesora Zdeňka Matějčka. Vše je zároveň doplněno Matějčkovým uvádějícím a vysvětlujícím komentářem o významovém kontextu témat, jimiž se vybrané studie zabývají. Před čtenářem se tak otevírá autorův poučený pohled na vývoj české dětské psychologie v posledním půlstoletí. Kniha je určena všem, koho zajímají nejen současné poznatky oboru dětská psychologie, ale i osudy dětské psychiky v dnešní rodině a společnosti.

 

 

 


Sociální aspekty dyslexie

V úvodní části publikace vymezují autoři pojem dyslexie, zabývají se jejím neurobiologickým základem, výskytem, příčinami i jednotlivými specifickými poruchami. V následujících kapitolách představují výsledky výzkumného projektu zaměřeného na dyslektické školáky, jejich rodiče, učitele a spolužáky. Analyzují například názory na problémy spojené s dyslexií, míru informovanosti a sebehodnocení. Text je doplněn množstvím grafů a tabulek, na závěrečné shrnutí navazuje doporučení pro praxi.