Práce na aktuální společenská či politická témata určené širšímu okruhu čtenářů.
Edici řídí: Jan Maršálek
Terorismus

Terorismus

Souleimanov, Emil (ed.)

Pojem terorismus se pevně usídlil v našem každodenním životě. Ačkoliv Česká republika v současné době nečelí útokům teroristů, neznamená ...

Pokus o porozumění

vydáno: duben 2011
doporučená cena: 339 Kč

E-shop

Společnost věčného mládí

Společnost věčného mládí

Keller, Jan

Kniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny 20. století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie ...

vydáno: září 2021
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Revolta stylem

Revolta stylem

Kolářová, Marta (ed.)

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i s...

Hudební subkultury mládeže v České republice

vydáno: 2011
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Proč tak snadno...

Proč tak snadno...

Možný, Ivo

Sociologický esej, psaný v dějinotvorných měsících roků 1989 a 1990, vychází po dvaatřiceti letech od svého vzniku ve čtvrtém vydání. Vyp...

Některé rodinné důvody sametové revoluce

vydáno: srpen 2022
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Oteplí se a bude líp

Oteplí se a bude líp

Vidomus, Petr

Změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost vážněji zabývat, tvrdí lidé jako Václav Klaus, Ivan Brezina nebo Luboš Motl. Pov...

Česká klimaskepse v čase globálních rizik

vydáno: únor 2018
doporučená cena: 599 Kč

E-shop

Obrana ústavnosti

Obrana ústavnosti

Přibáň, Jiří

Jak může znít v evropsky integrované a globálně provázané společnosti na počátku 21. století ona Česká otázka, která po dvě staletí defin...

Česká otázka v postnacionální Evropě

vydáno: listopad 2014
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu

Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu

Müller, Karel B.

Studie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři města menší velikosti a jejich politické představit...

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace?

vydáno: 2018
doporučená cena: 460 Kč

E-shop

Cesty městem

Cesty městem

Braun Kohlová, Markéta

Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvod...

O racionalitě každodenního cestování

vydáno: listopad 2012
doporučená cena: 279 Kč

E-shop