POST (Postmoderní sociologické teorie) Záměrem této ediční řady je ukázat – prostřednictvím dobře vybraných přeložených i původních prací – postmoderní dobu a společnost ze sociologického hlediska a přispět tak k lepšímu porozumění společnosti, v níž žijeme.
Edici řídí: Alena Miltová.
Riziková společnost

Riziková společnost

Beck, Ulrich

Kniha Ulricha Becka Riziková společnost patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních více než třiceti letech na toto téma naps...

Na cestě k jiné moderně

vydáno: květen 2018
doporučená cena: 350 Kč

E-shop