Záměrem edice je ukázat – prostřednictvím dobře vybraných přeložených i původních prací – postmoderní dobu a společnost ze sociologického hlediska a přispět tak k lepšímu porozumění společnosti, v níž žijeme.
Edici řídí: Alena Miltová