Knihy této ediční řady se snaží seznamovat nejširší čtenářskou veřejnost s problematikou feminismu a genderu. Vzhledem k tomu, že jde o témata zajímavá a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížená, klade si knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky.
Edici řídí: Zuzana Uhde, Jiří Ryba, Hana Maříková a Ľubica Kobová