Knihy této ediční řady se snaží seznamovat nejširší čtenářskou veřejnost s problematikou feminismu a genderu. Vzhledem k tomu, že jde o témata zajímavá a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížená, klade si knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky.
Edici řídí: Zuzana Uhde, Jiří Ryba, Hana Maříková a Ľubica Kobová.
Protest proti globalizaci

Protest proti globalizaci

Kolářová, Marta

Publikace se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v České republice. Hlavní otázka, kterou si aut...

Gender a feministická kritika

vydáno: březen 2009
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Genderové představy a vztahy

Genderové představy a vztahy

Smetáčková, Irena

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 a...

Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy

vydáno: 2016
doporučená cena: 499 Kč

E-shop

Žena za socialismu

Žena za socialismu

Wagnerová, Alena

Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se...

Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm

vydáno: říjen 2021
doporučená cena: 450 Kč

E-shop