Religionistika usiluje o kritické interdisciplinární studium jevů zahrnovaných pod pojem náboženství. Naše edice si klade za cíl přinášet do českého prostředí aktuální podněty z mezinárodních religionistických výzkumů a diskusí a současně poskytovat prostor pro původní práce českých autorů, včetně knih začínajících výzkumníků. V jejím rámci by měla vycházet rovněž starší stěžejní díla, česká i překladová, která dosud religionistiku formují.