Religionistika usiluje o kritické interdisciplinární studium jevů zahrnovaných pod pojem náboženství. Naše edice si klade za cíl přinášet do českého prostředí aktuální podněty z mezinárodních religionistických výzkumů a diskusí a současně poskytovat prostor pro původní práce českých autorů, včetně knih začínajících výzkumníků. V jejím rámci by měla vycházet rovněž starší stěžejní díla, česká i překladová, která dosud religionistiku formují.
Indie očima Evropanů

Indie očima Evropanů

Fárek, Martin

Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba...

Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice

vydáno: 2023
doporučená cena: 340 Kč

E-shop