Edice ETIKA si klade za cíl předkládat čtenářům knihy z oblasti praktické filozofie, které vedou k zamyšlení nad tím, čemu říkáme etika či morálka v nejširším slova smyslu. Zahrnuje jak práce o hodnocení našeho jednání, tak ty, které se týkají filozofických předpokladů takového hodnocení. Předmětem jejího zájmu je původ a povaha hodnot, stejně jako aplikace etických teorií na současné morální otázky a problémy. Chce být otevřená různým etickým směrům a přispívat tak k prohloubení a kultivaci české filozofické i veřejné debaty.
Etika

Etika

Blackburn, Simon

V době, kdy jsme konfrontováni s proměnlivým a nejistým světem, snižuje se důvěra ve společnosti, daří se konspiračním teoriím a z veřejn...

Velmi stručný úvod

vydáno: červen 2022
doporučená cena: 190 Kč

E-shop