Tři díly učebnic Basic Czech tvoří ucelenou řadu příruček určených k výuce češtiny jako cizího jazyka. První díl seznamuje se základy českého jazyka pomocí plynulého a systematického osvojování slovní zásoby a konverzačních frází propojených se zajímavými a užitečnými tématy a každodenními situacemi. Basic Czech II je strukturována obdobně jako díl první, posouvá však studenty od začátečnické úrovně k mírně pokročilým. Představuje již složitější gramatiku a příklady jejího využití. Také třetí díl, Basic Czech III, metodicky vychází z komunikativního a komparativního přístupu. Probíraný gramatický a lexikální materiál v tomto dílu již přesahuje úroveň znalostí, kterou obvykle nazýváme základní. Za účelem zachování formální kontinuity všech tří dílů byl však ponechán název Basic Czech. Na webových stránkách jednotlivých titulů jsou ke stažení nahrávky dialogů (Basic Czech I & Basic Czech II) a další gramatické a konverzační materiály doplňující učebnice. Tyto učebnice cílí zejména na uchazeče se zájmem o studium v České republice. Celou řadu lze použít jak v intenzivních, tak v dvousemestrálních a jiných kurzech. Učebnice řady Basic Czech jsou určeny zejména pro vysokoškolské studenty učící se češtinu.