REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2023 No 65 (2023), 241–241

Konference Faces of Nature in Contemporary Phenomenology: Challenges of Ecological Ethics and Philosophy of Nature

[Conference Faces of Nature in Contemporary Phenomenology: Challenges of Ecological Ethics and Philosophy of Nature]

Jana Jobbiková

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2024.18
zveřejněno: 07. 04. 2024

Abstract

Conference report

Creative Commons License
Konference Faces of Nature in Contemporary Phenomenology: Challenges of Ecological Ethics and Philosophy of Nature is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení