REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2023 No 65 (2023), 71–90

Možnosti republikánské kritiky libertariánství

[Possible Republican Critique of Libertarianism]

Jan Buráň

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2024.4
zveřejněno: 07. 04. 2024

Abstract

The article explores the possibilities of using civic republicanism in order to criticize Nozickian libertarianism on the ground of its own premises, especially the emphasis it puts on individual freedom. It evaluates the critique to which Nozick’s theory has been subjected to by Ian Shapiro, finding Shapiro’s objections lacking in understanding, yet valid in principle. The second line of attack is then led via the notion of freedom as non-domination (which inextricably intertwines it with democracy) and via the needs which must be satisfied in order for a state to function as a safeguard for liberty in the contemporary world of multinational corporations.

Creative Commons License
Možnosti republikánské kritiky libertariánství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení