REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2023 No 65 (2023), 25–48

Odevzdání bez přijetí? K motivu existence mezi Jaspersem a Patočkou

[Surrender without Acceptance? Existence between Jaspers and Patočka]

Ondřej Sikora

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2024.2
zveřejněno: 07. 04. 2024

Abstract

The essay presents Patočka’s intellectual relationship to Karl Jaspers on the basis of his texts from the 1960s and 1970s, with a starting point in the 1969 study What is Existence?. After introducing some general connections and differences, based in particular on the forms of heresy in both philosophers, the basic contours of the notion of existence are examined more closely. Patočka understands existence as the performance of a threefold movement that is in many respects problematic. The virtue of Jaspers’ position, on the other hand, lies in its focused clarity. While both thinkers emphasize the concept of authentic performance, the key issue becomes its one-sidedness, which can be described as surrender without acceptance.

Creative Commons License
Odevzdání bez přijetí? K motivu existence mezi Jaspersem a Patočkou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení