REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2020 No 59 (2020), 246–266

Martin Ritter, Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy

[Martin Ritter, Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy]

Alena Roreitnerová

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.14
zveřejněno: 09. 03. 2021

Abstract

Book review: Martin Ritter, Poznáním osvobozovat budoucí, Benjaminova teorie pravdy, Praha (Filosofický ústav AV ČR, Oikúmené) 2018, 191 str.

Creative Commons License
Martin Ritter, Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení