REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2020 No 59 (2020), 233–241

Vít Punčochář, Paradoxy klasické logiky. Filosofie a logika hypotetických vět

[Vít Punčochář, Paradoxes of Classical Logic. Philosophy and logic of hypothetical sentences]

Pavel Arazim

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.12
zveřejněno: 09. 03. 2021

Abstract

Book review: Vít Punčochář, Paradoxy klasické logiky, Filosofie a logika hypotetických vět, Praha (Filosofia) 2019, 303 str.

Creative Commons License
Vít Punčochář, Paradoxy klasické logiky. Filosofie a logika hypotetických vět is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení