REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2020 No 59 (2020), 203–222

Zrození perspektivy z ducha divadla. Ke knize Ladislava Kvasze Prostor mezi geometrií a malířstvím

[The Birth of Perspective from the Spirit of Theatre. On Ladislav Kvasz‘s Space between Geometry and Painting]

Karel Thein

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.10
zveřejněno: 09. 03. 2021

Abstract

Reflection on Kvasz's book

Creative Commons License
Zrození perspektivy z ducha divadla. Ke knize Ladislava Kvasze Prostor mezi geometrií a malířstvím is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení