REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 57 (2019), 215–218

„Teologie je v jistém smyslu filosofií“. Ohlédnutí za Petrem Pokorným (1933–2020)

[“In a certain sense, theology is a philosophy.” A look back at Petr Pokorný (1933–2020)]

Jakub Čapek

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2020.19
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

Obituary

Creative Commons License
„Teologie je v jistém smyslu filosofií“. Ohlédnutí za Petrem Pokorným (1933–2020) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení