PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 124 No 3 (2023), 230–241

Effect of Convalescent Plasma Therapy on Mortality and Viral Load in Severely Ill Patients with COVID-19

Jan Moravec, Martin Müller, Petr Turek, Michal Moravec, Tomáš Nejtek, Roman Zazula

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2023.18
zveřejněno: 22. 09. 2023

Abstract

The use of convalescent plasma (CP) appeared to be a promising, easily available and safe way of treatment of severe COVID-19 at the onset of the pandemic in early 2020. Conducted in 2020 and 2021, our study of 52 severely to critically ill COVID-19 patients who received CP plasma as a treatment and of 97 controls found no difference in 30-day or 90-day mortality rates. A significant viral load drop in most patients (4.7 log10 [p<0.001] copies/ml) was observed following CP administration. Retrospective analysis of selected inflammatory markers and immunoglobulins showed higher C-reactive protein levels among the study group, and their decrease on Day 7.

klíčová slova: Severe COVID-19; Convalescent plasma; Viral load

Creative Commons License
Effect of Convalescent Plasma Therapy on Mortality and Viral Load in Severely Ill Patients with COVID-19 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení