PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 124 No 2 (2023), 177–180

Torsion of the Falciform Ligament Diagnosed by Imaging Tests – Case Report of an Unusual Disease

Bruna Suda Rodrigues, Daniela Osti Bortolozzo, Maura Harumi Ito, Thaís Nogueira Dantas Gastaldi, Márcio Luís Duarte, Élcio Roberto Duarte

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2023.14
zveřejněno: 22. 05. 2023

Abstract

The falciform ligament is a peritoneal double layer that anatomically divides the right and left hepatic lobes. Abnormality of the falciform ligament is rare – less than 20 cases of torsion of the falciform ligament have been reported to date in adults. The pathophysiology of these entities is similar to intra-abdominal focal fat infarction. The clinical of the patient with torsion of the falciform ligament is abdominal pain of sudden onset and focal location. Laboratory tests can lead to diagnostic confusion with cholecystitis. Ultrasonography is usually the initial evaluation test, but the gold standard diagnosis is computed tomography. We report the case of a 30-year-old female patient reporting sudden abdominal pain that radiates to the dorsal region associated with nausea and vomiting diagnosed with torsion of the falciform ligament with ultrasonography and confirmed with computed tomography. She was treated conservatively without the need for surgical treatment, being discharged after one week hospitalization.

klíčová slova: Ultrasonography; Tomography; X-ray computed; Diagnosis; Ligament

Creative Commons License
Torsion of the Falciform Ligament Diagnosed by Imaging Tests – Case Report of an Unusual Disease is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení