PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 124 No 2 (2023), 151–165

Maxillary Sinus Volume and Its Effect on Treated Impacted Canines

Martin Horáček, Taťjana Dostálová, Petra Urbanová, Hana Eliášová, Miloš Špidlen, Petra Hliňáková

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2023.11
zveřejněno: 22. 05. 2023

Abstract

The goal of study was to explore the role of 3D CBCT (cone beam computer tomography) in detecting impacted canines and their movement to evaluate the influence of orthodontic therapy parameters on treatment options, and to monitor quality of healing process based on shape and size of sinus maxillae volume. It is known that the volume of maxillary sinus plays an important role in patients with impacted teeth. The prospective study consisted of 26 individuals. For each individual, pre-treatment and post-treatment CBCT data were acquired. Changes of size, and position of impacted canine in 3D CBCT image before and after therapy were prepared using 3D reconstruction. Volumetric measurements of the maxillary sinuses were performed before and after orthodontic therapy of impacted canines, using InVivo6 software. The main effects MANOVA performed on linear measurements showed metric differences between pre-op and post-op images. A paired t-test showed no statistically significant differences between pre-op and post-op values of the sinus volume. Changes of size and position of impacted canine in 3D image before and after therapy were precise and reproducible, using 3D reconstruction in three planes – horizontal, midsagittal, and coronal. The linear measurements showed metric differences between pre-op and post-op images.

klíčová slova: Surgery; Come beam computer tomography (CBCT); 3D reconstruction; Maxillary sinus volume; Impacted canine

Creative Commons License
Maxillary Sinus Volume and Its Effect on Treated Impacted Canines is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení