PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 3 (2022), 129–139

Factors Affecting Drug Exposure after Inhalation

Anežka Nováková, Martin Šíma, Ondřej Slanař

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.13
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

Administration of drugs by inhalation is mainly used to treat lung diseases and is being investigated as a possible route for systemic drug delivery. It offers several benefits, but it is also fraught with many difficulties. The lung is a complex organ with complicated physiology and specific pharmacokinetic processes. Therefore, the exposure and subsequently efficacy of a drug after inhalation is affected by a number of factors. In this review, we summarize the main variables that may affect drug fate after inhalation delivery, such as physicochemical properties of the drug, pulmonary clearance and metabolism, pathophysiological factors and inhalation device. Factors that have impact on pharmacokinetic processes need to be considered during development as their correct setting can lead to new effective inhaled drugs.

Klíčová slova: Pharmacokinetics; Physicochemical properties; Pulmonary metabolism; Pulmonary clearance; Drug delivery; Respiratory system

Creative Commons License
Factors Affecting Drug Exposure after Inhalation is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení