PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 2 (2022), 101–112

Intervertebral Disc Degeneration: Functional Analysis of Bite Force and Masseter and Temporal Muscles Thickness

Nicole Barbosa Bettiol, Simone Cecilio Hallak Regalo, Flávia Argentato Cecilio, Ligia Maria Napolitano Gonçalves, Paulo Batista de Vasconcelos, Claire Genoveze Gauch Lopes, Lilian Mendes Andrade, Isabela Hallak Regalo, Selma Siéssere, Marcelo Palinkas

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.11
zveřejněno: 05. 05. 2022

Abstract

Intervertebral disc degeneration is a pathological condition associated with the intervertebral disc and is related to functional alterations in the human body. This study aimed to evaluate the maximum molar bite force and masseter and temporal muscles thickness in individuals with intervertebral disc degeneration. Thirty-two individuals were divided into two groups: those with degeneration of intervertebral discs (n=16) and those without degeneration (n=16). The maximum molar bite force (on the right and left sides) was measured using a dynamometer. Masseter and temporal muscle thickness during mandibular task rest and dental clenching in maximum voluntary contraction were analysed using ultrasound. Significant differences in the left molar bite force (p=0.04) were observed between the groups (Student’s t-test, p<0.05). The intervertebral disc degeneration group had a lower maximum molar bite force. No significant differences in muscle thickness were observed between the masseter and temporal muscles in either group. However, based on clinical observations, the group with intervertebral disc degeneration presented less masseter muscle thickness and greater temporal muscle thickness in both mandibular tasks. Degenerative disease of the intervertebral discs promoted morphofunctional changes in the stomatognathic system, especially in maximum molar bite force and masticatory muscle thickness. This study provides insight into the interaction between spinal pathology and the stomatognathic system, which is important for healthcare professionals who treat patients with functional degeneration.

Klíčová slova: Degenerative disease; Intervertebral disc; Ultrasound; Bite force; Masticatory muscles

Creative Commons License
Intervertebral Disc Degeneration: Functional Analysis of Bite Force and Masseter and Temporal Muscles Thickness is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení