PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 4 (2021), 294–299

Supine Percutaneous Nephrolithotomy in a Patient with Solitary Lung: A Case Report and Literature Review

Yavuz Onur Danacıoğlu, Yusuf Arıkan, Fatih Akkaş, Emre Şam, Deniz Noyan Özlü, Nalan Saygı Emir, Feyzi Arda Atar

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.27
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

Percutaneous nephrolithotomy (PNL) surgeries are performed with different patient positions, anesthesia methods and different-sized access sheaths in order to reduce the complication rates. Supine positioned PNL can be performed safely in the high-risk group patients with comorbidities. Herein, we present a patient who had a past surgical history of right pneumonectomy and underwent a supine PNL procedure under regional anesthesia for a staghorn renal stone in the right kidney.

Klíčová slova: Endourology; Percutaneous nephrolithotomy; Solitary lung; Supine

Creative Commons License
Supine Percutaneous Nephrolithotomy in a Patient with Solitary Lung: A Case Report and Literature Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení