PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 4 (2021), 243–256

Therapeutic Drug Monitoring of Protein Kinase Inhibitors in Breast Cancer Patients

Jaroslava Roušarová, Martin Šíma, Ondřej Slanař

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.22
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

Protein kinase inhibitors (PKIs) represent up-to-date therapeutic approach in breast cancer treatment. Although cancer is a rapidly progressive disease, many substances, including PKIs, are usually used at fixed doses without regard to each patient’s individuality. Therapeutic drug monitoring (TDM) is a tool that allows individualization of therapy based on drug plasma levels. For TDM conduct, exposure-response relationships of drug substances are required. The pharmacokinetic data and exposure-response evidence supporting the use of TDM for 6 PKIs used in breast cancer treatment, one of the most common female tumour diseases, are discussed in this review.

Klíčová slova: Abemaciclib; Everolimus; Lapatinib; Neratinib; Palbociclib; Ribociclib

Creative Commons License
Therapeutic Drug Monitoring of Protein Kinase Inhibitors in Breast Cancer Patients is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení