PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 3 (2021), 127–139

Idiopathic Hypersomnia and Depression, the Challenge for Clinicians and Researchers

Karolína Galušková, Karel Šonka

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.13
zveřejněno: 01. 10. 2021

Abstract

The review deals with idiopathic hypersomnia, focusing mostly on the research findings about the presence, onset and severity of excessive daytime sleepiness and depressive symptoms in patients with idiopathic hypersomnia.

Klíčová slova: depressive symptoms; excessive daytime sleepiness; hypersomnia associated with a psychiatric disorder; idiopathic hypersomnia; mood disorder.

Creative Commons License
Idiopathic Hypersomnia and Depression, the Challenge for Clinicians and Researchers is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení