PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 121 No 4 (2020), 277–282

Massive Dog Bite Injury of the Scalp in One-year Old Boy

Marko Bašković, Anto Pajić, Zoran Barčot

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2020.25
zveřejněno: 03. 12. 2020

Abstract

A one-year-old boy was referred to our Department of Pediatric Surgery with extensive scalp injury. He was bitten by a neighbour’s mixed-breed dog. The wound of the forehead is primary closed while scalp is reimplanted. Due to non-acceptance on the eighth day a necrectomy of devitalized tissue was done. Before applying Integra®, for 2 days, the wound was treated with a V.A.C.® system. After 14 days, Integra® was accepted and split-thickness skin graft (STSG) was transplanted from left upper leg. After 3 months the local status is satisfactory. A hair transplant is planned in the future.

Klíčová slova: Dog bite; Scalp avulsion; Child; Plastic surgery

Creative Commons License
Massive Dog Bite Injury of the Scalp in One-year Old Boy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení