PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 121 No 3 (2020), 142–152

Endovascular Treatment of a Life-threatening Blunt Thoracic Aortic Injury in Polytraumatized Patients – A Single Center Experience

David Janák, Karel Novotný, Radovan Fiala, Radek Pádr, Miloslav Roček, Vilém Rohn

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2020.13
zveřejněno: 08. 10. 2020

Abstract

A retrospective analysis of our group of patients, efficacy, safety and the results of endovascular treatment of descending thoracic aorta by using stentgraft implantation in polytraumatized patients. In the period between 6/2006 and 2/2020, in the processing of data, we analysed retrospectively patients with polytrauma diagnosed with thoracic aortic rupture or transection (TAT) and treated with multiple injuries. Clinical characteristics, complications, pathological features, and hospital follow-up data were retrieved from our group. In our group of 28 polytraumatized patients referred to our Trauma Centre with current TAT, all 28 patients with such a thoracic aortic injury were treated by using thoracic stentgraft implantation. In our group of patients, the average Injury Severity Score (ISS) was 22 for women (min 19, max 27) and 26 for men (min 17, max 41), respectively. We reached 100% technical implantation success rate with our patients. In our group, we had 30-day mortality of 10.7% (3 patients) and the in‐hospital mortality was 17.8% (5 patients). Surviving patients had calculated ISS score of 25 (min 17, max 41); dead patients had an ISS score of 28 (min 19, max 34) – p≤0.05. Endovascular treatment of TAT, as a minimally invasive and effective procedure with rapid bleeding control, may increase survival chances for severely compromised polytraumatized patients in the context of multiple-organ damage and the need for a major cardio-vascular surgery.

klíčová slova: Endovascular treatment; Blunt thoracic aortic injury; Polytrauma

Creative Commons License
Endovascular Treatment of a Life-threatening Blunt Thoracic Aortic Injury in Polytraumatized Patients – A Single Center Experience is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení