EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 12 No 2 (2022), 86–89

Perception of natural ecosystems and urban greenery: are we afraid of nature?

Jan Frouz, Martina Píšová, Jan Urban

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2022.10
zveřejněno: 25. 12. 2022

Abstract

A set of pictures of natural vegetation in protected areas and urbanized ecosystems were shown to respondents. Protected areas were ranked as natural. Perceived naturalness of ecosystems was positively correlated with the sense of beauty and preference for recreational use, but negatively with the feeling of security. When the respondents rated ecosystems as natural, they also regarded them as more dangerous. A cumulative link mixed model supported the statement that perceived ecosystem naturalness decreased the feeling of safety; this relationship was comparatively weaker among people living in small villages and gardeners.

klíčová slova: natural ecosystems; protected areas; safety; urbanization; wilderness

Creative Commons License
Perception of natural ecosystems and urban greenery: are we afraid of nature? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení