EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 11 No 2 (2021), 113–118

Technical note: Development of DNA quantitation and STR typing systems for Panthera tigris species determination and individual identification in forensic casework

Daniel Vaněk, Edvard Ehler, Lenka Vaňková

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2021.13
zveřejněno: 14. 12. 2021

Abstract

The aim of this technical note is to provide an overview of methodical approaches used to develop molecular systems for species determination/DNA quantification called Ptig Qplex and individual identification called Ptig STRplex of Panthera tigris samples. Both systems will help to combat the illegal trade of endangered species and create a worldwide shared database of DNA profiles.

Klíčová slova: CITES organism; DNA quantitation; forensic genetics; STR multiplex

Creative Commons License
Technical note: Development of DNA quantitation and STR typing systems for Panthera tigris species determination and individual identification in forensic casework is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení