EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 11 No 1 (2021), 31–37

Phytoremediation of soils polluted with heavy metals in the vicinity of the Zenica steel mill in Bosnia and Herzegovina: potential for using native flora

Senad Murtić, Hamdija Čivić, Emina Sijahović, Ćerima Zahirović, Emir Šahinović, Adnana Podrug

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2021.4
zveřejněno: 20. 06. 2021

Abstract

This study investigates levels of soil pollution and estimates the phytoremediation potential of 7 native plants growing close to the Zenica steel mill. Plant leaves or roots and associated soil samples were collected from this site and characterized in terms of the concentrations of the heavy metals Cr, Cd, Pb, Zn, Cu and Ni. Heavy metal concentrations in soil and plant samples were determined using atomic absorption spectrophotometry. Bioaccumulation factors for heavy metals were also calculated. All plants studied had a low ability to remove or stabilize heavy metals in soil. This was probably associated with the poor mobility and thus poor availability of heavy metals to the plants growing in the vicinity of this steel mill.

Klíčová slova: bioaccumulation factor; leaves; roots; soil properties

Creative Commons License
Phytoremediation of soils polluted with heavy metals in the vicinity of the Zenica steel mill in Bosnia and Herzegovina: potential for using native flora is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení