EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 2 (2020), 89–97

Estimates of the contribution of fog to wet atmospheric deposition in Czech mountain forests based on its stable hydrogen and oxygen isotope composition: preliminary results

Iva Hůnová, Darina Hanusková, Kateřina Jandová, Miroslav Tesař, Jiří Květoň, Jaroslav Kukla

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2020.10
zveřejněno: 09. 12. 2021

Abstract

Stable isotopes are increasingly being used in many scientific fields, including environmental sciences. In this study we measured the variation in the stable hydrogen and oxygen isotope composition of fog water, rain water (in the form of bulk falling precipitation) and throughfall water in the Šumava (the Bohemian Forest), Krkonoše (the Giant Mts.) and Jizerske hory (the Jizera Mts.) Mts. in October-November 2017. In total, 46 cumulative two-week samples were collected and analysed. Our results indicate that the overall stable hydrogen and oxygen isotope composition of fog and rain samples differed significantly, fog being isotopically enriched in the heavier isotopes 2H and 18O relative to rain. In contrast to our assumption, throughfall water was generally depleted in the heavier isotopes 2H and 18O relative to rainwater. Hence, the simple mixing model for most samples yielded an unrealistic percentage outside the reasonable range of 0–100%. For few samples, however, the estimated contribution of fog to throughfall ranged between 3 and 8% based on δ2H and 4 and 7% based on δ 18O, which is lower than that estimated for the same mountain regions by other authors using different methods and significantly lower than that reported for mountain ranges in neighbouring countries. Although using stable isotopes is a promising tool for determining the contribution of fog to the hydrological budget when assessing atmospheric deposition, the critical limitations are in the collection, manipulation and storing of the samples.

Klíčová slova: atmospheric deposition; fog; rain; stable hydrogen and oxygen isotopes; throughfall

Creative Commons License
Estimates of the contribution of fog to wet atmospheric deposition in Czech mountain forests based on its stable hydrogen and oxygen isotope composition: preliminary results is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení