AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 22 No 2 (2022), 93–97

Keir Giles, Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West

Jiří Růžek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2023.6
zveřejněno: 27. 04. 2023

Abstract

Book review on Keir Giles, Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West. Washington, DC and London: Brookings Institution Press and Chatham House, 2019. 234 pages. ISBN 978-0-8157-3574-8.

Creative Commons License
Keir Giles, Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení