AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 22 No 1 (2022), 97–100

Denis Kazanskyi and Maryna Vorotyntseva, Yak Ukraina vtrachala Donbas

Vít Volný

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2022.11
zveřejněno: 23. 11. 2022

Abstract

Book review on Denis Kazanskyi and Maryna Vorotyntseva, Yak Ukraina vtrachala Donbas. Kyiv: Knyzhkove vydavnytstvo Chorna hora, 2020. 336 pages. ISBN 978-617-95046-0-0.

Creative Commons License
Denis Kazanskyi and Maryna Vorotyntseva, Yak Ukraina vtrachala Donbas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení