AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 22 No 1 (2022), 61–90

Animal Colonialism in North America: Milk Colonialism, Environmental Racism, and Indigenous Veganism

Denisa Krásná

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2022.9
zveřejněno: 23. 11. 2022

Abstract

Combining insights from postcolonialism, ecofeminism, and critical animal studies, this article focuses on the colonial experience of nonhuman animals in North America whose exploitation has been integral to the colonial expansionist project. By tracing the history of displacement of Indigenous populations due to animal agriculture, animal colonialism is also linked to mass killing of free-living animals and to environmental degradation. Furthermore, the article delineates the entangled oppression of Indigenous women’s and nonhuman animals’ bodies that can be theorized as colonized territories, exploited for profit via the control of their reproductive cycles. To protest the violent industrial animal farming practices that involve torture, slaughter, and mass dairying and are built on racist rhetoric, some Indigenous people adopt contextual Indigenous veganism as an act of political resistance.

klíčová slova: animal colonialism; milk colonialism; Indigenous veganism; decolonization; environmental racism; ecofeminism

Creative Commons License
Animal Colonialism in North America: Milk Colonialism, Environmental Racism, and Indigenous Veganism is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení