AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 22 No 1 (2022), 13–37

From the Margins: Positionality in Area Studies

Kristina Garalytė, Karina Simonson

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2022.7
zveřejněno: 23. 11. 2022

Abstract

This article analyzes the positionality of the researcher in the field of area studies, taking as an example our engagement with African and Dalit studies and issues of race and caste. We present an autoethnographic essay on our own historically constituted agentive positionality by weaving together different angles of inquiry – Lithuanian area studies (and its institutional context), Lithuania’s position in the post-Soviet and postcolonial narratives (the historical context), and our positionality in area studies and our particular fields of research (the personal context). The article shows how we as researchers construct our professional identities and relations with our interlocutors as we navigate through the Soviet past and the globalized present. We argue that the crucial question for scholars of area studies is not only the macro-political context in which knowledge production takes place (the predominant focus of area studies for decades), but also the personal micro-dimensions of knowledge production, which are inherent in the particular researcher as a historically constituted and strategically acting individual.

klíčová slova: area studies; positionality; Dalit studies; African studies; Lithuania; Eastern Europe

Creative Commons License
From the Margins: Positionality in Area Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení