AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 15 No 3 (2015), 11–26

Thomas Paine and Democratic Religion in America

Ryan Hoselton

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2016.1
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

This essay examines the democratic impulses that shaped Thomas Paine’s vision for a religious revolution. Many historical treatments have recognized the central role that the themes of equality and freedom played in his political ideology. This study expands on this analysis by demonstrating how Paine grounded his religious beliefs in the same soil, advocating for Americans to extend the same democratic ideals of the political revolution to reform religion. Despite the irony that most Americans who supported Paine’s political vision rejected his religious ideas, many orthodox religious leaders adapted their beliefs and practices to the same democratic impulses as Paine. Thus, contrary to many treatments that simplistically juxtapose Paine and America’s faithful, this essay contends that both ultimately contributed to many of the same underlying democratic shifts in religious and cultural authority in late eighteenth- and early nineteenth-century America.

Klíčová slova: United States; Thomas Paine; American religion; democracy; evangelicalism

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení