ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 3 (2022), 112–117

A Missed Diagnosis of Laryngotracheal Injury Secondary to Emergency Intubation: Lessons Learned

V Sha Kri Eh Dam, Sakinah Mohamad, Nik Fariza Husna Nik Hassan, Mohd Zulfakar Mazlan

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.27
zveřejněno: 02. 02. 2023

Abstract

Iatrogenic laryngotracheal trauma is a potentially fatal complication of endotracheal intubation, especially in an emergency setting. Symptoms are almost always related to speech, breathing, and swallowing. Hoarseness being the commonest symptom, while shortness of breath and stridor always signify more devastating injury. We present a case of iatrogenic subglottic and tracheal stenosis, which was misdiagnosed in the emergency department during the first visit. This case report highlights the importance of salient history and thorough examination with a high index of suspicion in a stridorous case with a recent history of intubation. Early detection and management are vital to avoid a life-threatening event.

klíčová slova: endotracheal intubation; laryngotracheal trauma; tracheostomy

Creative Commons License
A Missed Diagnosis of Laryngotracheal Injury Secondary to Emergency Intubation: Lessons Learned is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení