ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 3 (2022), 99–104

Are Digital Methods Sufficiently Successful in Colour Determination for Monolithic All-ceramic Crowns?

Lenka Vavřičková, Martin Kapitán, Eliška Charlotte Wurfel

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.25
zveřejněno: 02. 02. 2023

Abstract

Objective: The aim of this study was to compare the visual assessment of tooth shade with the measurement using intraoral scanner (IOS) and spectrophotometer devices. Methodology: The colour for a single unit implant supported crown was measured visually, using IOS, and spectrophotometer. The results of the digital methods were compared with the visual measurement. Results: A complete colour match with the visual measurement was in 42.9% of cases for IOS, and in 33.3% of cases for spectrophotometry. The match in the colour value, hue, and chroma were in 61.9%, 95.2%, and 66.7% of cases, respectively, for the IOS; and in 61.9%, 61.9%, and 66.7% of cases, respectively, for the spectrophotometry. The differences between the IOS and spectrophotometry were not statistically significant. Conclusions: The most reliable method for tooth colour selection is the visual measurement by an experienced dentist. IOS and spectrophotometer can be used as an alternative method, however in both cases they should be verified using visual measurement.

klíčová slova: colour match; intraoral scanner; spectrophotometer; visual match

Creative Commons License
Are Digital Methods Sufficiently Successful in Colour Determination for Monolithic All-ceramic Crowns? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení