ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 4 (2021), 232–234

Emergency Ilio-Femoral Bypass during kidney Renal Transplantation Due to External Iliac Artery Dissection: Case Report

Ivica Mokos, Luka Penezić, Josip Figl, Bojan Čikić, Marjan Marić, Nikolina Bašić Jukić, Željko Kaštelan

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.8
zveřejněno: 04. 03. 2022

Abstract

Intraoperative iliac artery dissection during kidney transplantation is a rare but serious complication that requires prompt intervention. We present a case of right external iliac artery dissection during deceased donor kidney transplantation. A 57-year-old male patient underwent standard pretransplant evaluation and had no signs of either significant aortoiliac occlusive disease or peripheral arterial occlusive disease. Diabetic nephropathy, arterial hypertension and smoking were the underlying causes of the patient’s end-stage renal disease. Transplantation was performed in the standard fashion. The kidney was positioned in the right iliac fossa and the venous end to-side anastomosis was performed first. A significant dissection of the right external iliac artery was found on arteriotomy. Immediate ilio-femoral bypass with a vascular prosthesis was performed. During two years of follow-up the kidney function is stable and there are no signs of lower limb vascular insufficiency.

Klíčová slova: kidney transplantation; peripheral arterial disease; vascular grafting

Creative Commons License
Emergency Ilio-Femoral Bypass during kidney Renal Transplantation Due to External Iliac Artery Dissection: Case Report is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení