ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 4 (2021), 224–226

Cervical Cystic Lymphangioma in an Adult Patient. A Case Report of a Rare Entity

Andrianos-Serafeim Tzortzis, Vasileios P. Maniatakos, Simeon Tsintzos, George Tzortzis

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.6
zveřejněno: 04. 03. 2022

Abstract

Cystic lymphangioma (CL) is a rare benign tumour that arises from the lymphatic vessels. The most common site of presentation is the posterior triangle of the neck. 90% of the lesions are diagnosed before the age of two years old and only a small number is reported in adults. In this paper, we describe the diagnostic and treatment approach of a cervical CL in an adult male.

Klíčová slova: cystic lymphangioma; neck; treatment; adult patient

Creative Commons License
Cervical Cystic Lymphangioma in an Adult Patient. A Case Report of a Rare Entity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení