ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 3 (2021), 153–157

Gene Expression of Antioxidant Enzymes in the Resected Intestine in Crohn’s Disease

Otakar Sotona, Eva Peterová, Július Örhalmi, Tomáš Dušek, Alena Mrkvicová, Veronika Knoblochová, Petr Lochman, Ondřej Malý, Jiří Páral, Jan Bureš

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.26
zveřejněno: 11. 11. 2021

Abstract

Introduction: The inflammatory process in Crohn’s disease (CD) is closely associated with the formation of reactive oxygen species. Antioxidant enzymes can play an important role in the outcome of CD and may influence postoperative recurrence in these patients. The aim of our study was to evaluate gene expression of intracellular antioxidant enzymes in surgically resected intestinal specimens of patients with CD, both in macroscopically normal and in inflamed tissue. Methods: A total of 28 patients referred for elective bowel resection were enrolled in the study. Full-thickness small intestinal specimens were investigated. Gene expression of antioxidant enzymes – superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), glutathione reductase (GSR) – was evaluated both in macroscopically normal and inflamed samples. Results: There were significantly lower levels of SOD1 mRNA (p = 0.007) and GSR mRNA (p = 0.027) in inflamed tissue compared to macroscopically normal areas. No significant differences were found between affected and non-affected intestinal segments in mRNA for SOD2, SOD3 and GPX. Conclusions: Our pilot data clearly showed that the gene expression of major antioxidant enzymes is not a uniform mechanism in the pathogenesis of Crohn’s disease. Topically decreased gene expression of SOD1 and GSR might facilitate the segmental tissue injury caused by reactive oxygen species.

Klíčová slova: Crohn’s disease; gene expression; intestine; antioxidant enzymes; superoxide dismutase; glutathione peroxidase; glutathione reductase

Creative Commons License
Gene Expression of Antioxidant Enzymes in the Resected Intestine in Crohn’s Disease is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení