ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 3 (2021), 137–144

Restless Leg Syndrome and Sleep Disorders in Patients with Rheumatoid Arthritis and Its Relation with Anemia Parameters

Salih Demir, Adem Kucuk, Mustafa Altas, Erkan Cure

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.24
zveřejněno: 11. 11. 2021

Abstract

Objectives: We aimed to investigate the prevalence of restless legs syndrome (RLS) and sleep disorders in patients with rheumatoid arthritis (RA), and the association of iron deficiency with them. Materials and methods: The study included 72 patients with RA (59 females, 13 males), and 50 healthy control subjects (57 females, 15 males). Assessments were made using the International RLS Rating Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness Scale, Fatigue Severity Scale (FSS), Beck anxiety and depression index and the SF-36 quality of life scores. Results: We found that the frequency of RLS in RA patients was 29.1% and 13.8% in healthy control (p = 0.021). RA patients had 44.4% iron deficiency and 5.5% anemia of chronic disease. We found that 52.3% of patients with iron deficiency had RLS. There was an independent relationship between present of RLS and FSS (Beta [β] = 0.317, p = 0.005) and total iron binding capacity (TIBC) (β = 0.244, p = 0.031). There was an independent relationship between RLS severity score and PSQI (β = 0.264, p = 0.025) and social functionality (β = 0.302, p = 0.009). Conclusion: The prevalence of iron deficiency is high in RA in the developing countries. Analysis obtained in patients with RA is suggestive of an association between iron deficiency and increased frequency of RLS. The presence of RLS in patients with RA negatively affects sleep quality, psychiatric status, and quality of life of patients with RA. TIBC value may be a predictive marker for early detection of RLS in patients with RA.

Klíčová slova: rheumatoid arthritis; restless legs syndrome; sleep disorders; iron deficiency; total iron binding capacity

Creative Commons License
Restless Leg Syndrome and Sleep Disorders in Patients with Rheumatoid Arthritis and Its Relation with Anemia Parameters is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení