ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 2 (2021), 119–124

Reference Values for Cardiopulmonary Exercise Testing in Young Male Slovak Athletes

Filip Olekšák, Pavol Dvoran, Ľubica Jakušová, Peter Ďurdík, Matúš Igaz, Peter Bánovčin

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.20
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Background: The reference values of young athletes for cardiopulmonary exercise testing are lacking. Expert opinions encourage production of local values specific for certain population. Patients and methods: The study population consisted of 136 healthy male caucasian athletic children and adolescents coming from one specific football school in northern Slovakia. Exercise testing with continuous electrocardiography was performed, and ventilatory parameters, oxygen uptake (VO2), and carbon dioxide (CO2) production were measured continuously with a respiratory gas analysis system. Results: Peak VO2max/kg was changing very little across the childhood, whereas the peak work rate, heart rate and O2Pulse were. Linear regression analysis showed a significant effect of age on VE/VCO2. Conclusion: This work provides a reference values for the most important cardiopulmonary variables that can be obtained during cardiopulmonary exercise testing in athletic children.

Klíčová slova: cardiopulmonary exercise testing; reference values; athletic children

Creative Commons License
Reference Values for Cardiopulmonary Exercise Testing in Young Male Slovak Athletes is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení