ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 2 (2021), 71–76

Exogenous Intake of Fluorides in Caries Prevention: Benefits and Risks

Romana Koberová Ivančaková, Vladimíra Radochová, Flóra Kovácsová, Vlasta Merglová

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.13
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

Caries incidence and prevalence have decreased significantly over the last few decades due to widespread use of fluoride. However, an increase in the prevalence of dental fluorosis has been reported in both fluoridated and non-fluoridated communities. Care must be taken to ensure that a balance between the optimal fluoride preventive effect at the individual and community level and minimal risk of dental fluorosis is maintained. This review describes the main sources of fluoride intake that have been identified: fluoridated drinking water, dietary fluoride supplement, and topical forms comprising toothpastes, rinses, gels and varnishes. The cited data were taken from meta-analytic studies and reports from Cochrane database systematic reviews up to December 2019. Efficiency, but safety, of topically applied fluorides in individual home care is dependent on the degree of compliance of individuals/parents and on the level of competence of providers of preventive counselling. The broad spectrum of these resources allows individualization of fluoride prevention based on risk analysis of caries attack and taking into consideration other preventive measures.

Klíčová slova: fluoride; systemic and topical fluoride prevention; dental caries; dental fluorosis

Creative Commons License
Exogenous Intake of Fluorides in Caries Prevention: Benefits and Risks is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení