ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 4 (2020), 159–163

Development of Pharyngocutaneous Fistula after Total Laryngectomy: The Predictive Value of Crp/Albumin Ratio

Abitter Yücel, Hilal Yücel, Fuat Aydemir, Mert Mutaf, Mehmet Akif Eryılmaz, Hamdi Arbağ

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.58
zveřejněno: 22. 12. 2020

Abstract

Background: We aimed to evaluate whether C-reactive protein(CRP)/ Albumin ratio (CAR) performed in the early postoperative period after total laryngectomy could be a predictive factor for the development of pharyngocutaneous fistula (PCF). Methods: The files of patients with laryngeal squamous cell carcinoma who underwent total laryngectomy between January 2005 and January 2019 were retrospectively reviewed. Patients were divided into two groups: patients with PCF (PCF group) and without (Non-PCF group). CAR values and risk factors were compared between groups. Results: The overall incidence of PCF was 23.2%. There was a statistically significant difference between the two groups in terms of CRP and CAR levels (p = 0.001). The CAR value of 27.05 (sensitivity = 75.0% , specificity 68.2%, area under curve (AUC) = 0.742, 95% confidence interval 0.616–0.868) was determined as a cutoff value to describe the development of fistula in the early postoperative period. In multiple linear regression analysis, there was an independent relationship between presence of PCF and previous RT and CAR value. Conclusions: CAR, performed in the early postoperative period, may be a new and useful marker for predicting PCF after total laryngectomy.

Klíčová slova: total laryngectomy; pharingocutaneous fistula; crp/albumin ratio

Creative Commons License
Development of Pharyngocutaneous Fistula after Total Laryngectomy: The Predictive Value of Crp/Albumin Ratio is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení