ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 4 (2020), 145–149

Recurrent Aphthous Stomatitis in Children: A Practical Guideline for Paediatric Practitioners

Romana Koberová, Vlasta Merglová, Vladimíra Radochová

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.56
zveřejněno: 22. 12. 2020

Abstract

Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is the most common chronic oral mucosal lesion affecting up to 25% of the population. The diagnosis is based on well-defined clinical characteristics, but the precise aetiology and pathogenesis remain unclear. The treatment of RAS should be based on the identification and control of possible predisposing factors. A wide range of topical medicaments is available as antiseptics, anti-inflammatory drugs and corticosteroids. The systemic treatment is indicated in patients with continuous and aggressive manifestation, which is extremely rare in children. The present article provides a review of the current concept and knowledge of the aetiology, pathogenesis, and management of RAS in the paediatric population.

Klíčová slova: recurrent aphthous stomatitis; children; pathogenesis; treatment

Creative Commons License
Recurrent Aphthous Stomatitis in Children: A Practical Guideline for Paediatric Practitioners is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení