ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 3 (2020), 141–144

Metachronous Isolated Contralateral Lung Metastasis from Pulmonary Adenosquamous Carcinoma with EGFR Mutation

Hitomi Kawai, Kesato Iguchi, Norio Takayashiki, Shinichiro Okauchi, Hiroaki Satoh

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.33
zveřejněno: 01. 10. 2020

Abstract

Lung metastasis and metachronous double primary lung cancer are both common and often present diagnostic challenges. We present a case of metachronous isolated contralateral lung metastasis from pulmonary adenosquamous carcinoma with EGFR mutation. A 75-yearold woman presented with left lung nodule on a routine follow-up chest radiograph. She had had surgery for pulmonary adenocarcinoma with EGFR Ex21 L858R mutation 6 years ago. She underwent surgical resection, and histologic findings revealed adenosquamous carcinoma with the same EGFR mutation. Re-assessment of the resected specimen of the primary tumor resected 6 years ago revealed the morphologically similarity to the left lung tumor. Based on morphological and genetic identity, final diagnosis was adenosquamous cell carcinoma and metachronous isolated contralateral lung metastasis. The diagnosis of metachronous isolated metastasis is difficult but important for appropriate management and prediction of prognosis. A careful pathological examination and evaluation of genetic abnormality are needed to make the correct diagnosis.

Klíčová slova: EGFR mutation; recurrence; lung adenosquamous carcinoma

Creative Commons License
Metachronous Isolated Contralateral Lung Metastasis from Pulmonary Adenosquamous Carcinoma with EGFR Mutation is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení